دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و ارتباط آن با تعهد سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه گانینگهام و ابرل:

گانینگهام و ابرل به کیفیت زندگی کاری به‌عنوان ابزاری پیشرفته برای طراحی شغل توجه کرده‌اند بطوری که عقیده دارند از طریق آن می‌توان بر بهره وری و کیفیت محصولات سازمان، انگیزش و رضایتمندی شغلی کارکنان، برآوردن نیاز به یادگیری، چالش، تنوع، مسئولیت پذیری و کسب موفقیت تأثیر گذاشت.

از نظر گانینگهام و ابرل کیفیت زندگی کاری دارای مجموعه ای از اصول نیست زیرا بر نیازهای تکنولوژیکی کارکنان در سیستم اجتماعی تاکید دارد. اساس کاربرد روش کیفیت زندگی کاری بر نیازهای سیستم اجتماعی _ فنی سازمان قرار گرفته می باشد. مراحل اجرای برنامه‌های کیفیت زندگی کاری از نظر این دو بدین تبیین می باشد.

تعریف نیاز برای تغییر، کسب توافق میان مدیر و نیروی کار، برگزاری کنفرانس پژوهش، تشکیل گروه‌های عملیاتی، تحلیل سیستم اجتماعی، تدوین فرضیات طراحی، اجرا و ارزیابی.

از نظر این اندیشمندان مهم‌ترین تکنیک‌های کیفیت زندگی کاری عبارت‌اند از:

تغییرات سیستم‌های فنی، تغییرات شغلی، مشارکت، مشاوره، تغییرات ساختاری، سیستم‌های پاداش، حقوق، برنامه‌های زمان بندی شده و فشرده تغییر، کارمندیابی و آموزش، بازنگری قراردادها و مدیریت گروهی. ) رودکی، 1385 (

 

2-1-8-10- نظریه فریدمن و آرنولد:

فریدمن و آرنولد به کیفیت زندگی کاری به‌عنوان ابزاری جهت طراحی شغل توجه دارند پس دو روش برای طراحی شغل ارائه نموده‌اند که در ادامه به آن‌ها تصریح می گردد.

الف)_ روش سیستم اجتماعی –فنی این روش دو مشخصه اصلی دارد:

اول ) تاکید بر این می باشد که سازمان‌های هم سنخ را در نظر بگیرد.

دوم) تاکید آن بر سازمان به‌عنوان یک سیستم باز می باشد.

ب)-روش روانشناسی اجتماعی:

در این روش توجه اصلی بر روی خود گروه متمرکز شده می باشد و به سازمان به‌عنوان یک سیستم توجهی ندارد. مباحث این روش توسط هاکمن و اویلهام مورد پژوهش قرار گرفته می باشد. اساس این مدل بر طراحی گروه‌های کار خودگردان قرار گرفته می باشد این گروه‌ها از اختیارات لازم برای اداره وظایف و فرآیندهایی که بر عهده آن‌ها گذاشته شده می باشد برخوردارند خصوصیات اصلی چنین گروه‌هایی عبارت می باشد از:

  • طراحی وظیفه گروه
  • تعیین ترکیب گروه
  • تعیین فرم‌های گروه در ارتباط با فرآیندهای عملیاتی

) رودکی، 1385 (

 

 

2-1-8-11- نظریه ورتر‍:

بر مبنای نظر ورتر یکی از رایج‌ترین روش‌های مورد بهره گیری برای افزایش برنامه‌های کیفیت زندگی کاری، رویکرد مشارکت کارکنان می باشد. این روش از چندین شیوه سیستماتیک فرعی تشکیل گردیده می باشد که طی آن کارکنان می‌توانند بر تصمیماتی که طی آن کارکنان می‌توانند بر تصمیماتی که بر آن‌ها و بر روابطشان با سازمان اثر می‌گذارد دخالت نمایند. احساس مسئولیت کارکنان با به کارگیری این روش افزایش یافته و حتی گاهی اوقات ممکن می باشد این احساس در ایشان به وجود آید که صاحب تصمیماتی می‌باشند که در اخذ آنان مشارکت نموده‌اند.

به عقیده ورتر برای موفق بودن در پروژه‌های کیفیت زندگی کاری بایستی به آن به‌عنوان چیزی بیش از چند تکنیک سیستماتیک نگریست. پس کیفیت زندگی کاری بایستی جزئی از فرهنگ‌سازمانی گردد. سازمان‌های بسیاری در امریکا این فلسفه را در ساختار سازمانی‌شان وارد کرده‌اند تا بدین ترتیب رضایتمندی کارکنانشان را افزایش دهند.

از نظر ورتر برای ایجاد همکاری در کارکنان می‌توان از یکی از پنج روش زیر بهره گیری نمود.

  • دوایر کنترل کیفی
  • تیم سازی

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

 

1-4-1- هدف اصلی:

شناسایی وضعیت مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری در کارکنان کارخانه‌ها کاشی استان یزد وبررسی ارتباط آن با تعهد سازمانی

1-4-2-اهداف فرعی:

  1. مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد عاطفی آنان
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد هنجاری آنان
  • مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد مستمرآنان
  1. اولویت‌بندی مؤلفه‌ها کیفیت زندگی کاری ازلحاظ اهمیت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و ارتباط آن با تعهد سازمانی  با فرمت ورد