دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و ارتباط آن با تعهد سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 نظریه والتون:

والتون هشت متغیر اصلی را به‌عنوان هدف ارتقاء کیفیت زندگی کاری موردتوجه قرار می‌دهد. نکته مهمی که بایستی موردتوجه قرار گیرد آن می باشد که همه این متغیرها با یکدیگر ارتباط دارند. این متغیرها عبارت‌اند از:

 • جبران خدمت منصفانه و کافی: (پرداخت منصفانه)

مقصود از جبران خدمت منصفانه و کافی این می باشد که به کارکنان سازمان حقوقی پرداخت گردد که تساوی درون سازمانی و برون سازمانی از آن استنباط گردد و کارکنان هنگام مقایسه خود با سایر همردیف هایشان در درون و بیرون از سازمان احساس ضرر و زیان نکنند.

 • شرایط کاری سالم و ایمن: (محیط کاری ایمن و بهداشتی)

هدف شرایط کاری سالم و ایمن و یا به تعبیری دیگر ایمنی و بهداشت کاری برقراری ساعات کار معقول و شرایط فیزیکی کاری شامل برقراری شرایط فیزیکی و ایمنی کاری دارای حداقل خطر و ایجاد محدودیت‌های سنی برای اشتغال به کار می‌رود.

 

 • امکان گسترش و بهره گیری از ظرفیت‌های بشر: (توسعه قابلیت‌های انسانی)

هدف این متغیر آن می باشد که فرصت کسب مهارت‌ها و آموزش‌ها را به وجودآورد و در عین حال زمینه متناسب شدن کارکنان با مأموریت‌ها، اهداف، برنامه‌ها و استراتژی‌های سازمان را در جهت تأمین نیازهای فرد و سازمان به وجودآورد.

 • امکان امنیت و رشد همیشگی: (تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم)

این امر از طریق بهبود توانایی‌های فردی فرصت‌های پیشرفت، امنیت شغلی و امنیت درآمد و اطمینان خاطر از اشتغال پایدار تأمین می گردد.

 • ائتلاف اجتماعی در سازمان کاری: (انسجام اجتماعی)

عدم تعصب نسبت به نژاد و جنس و ایجاد حس اجتماعی بودن در سازمان و آزادی افراد در اظهار ایده‌ها و احساساتشان در قالب تشکل‌های صنفی و به وجودآوردن زمینه مشارکت فکری و عملی شاغلین در وضع مقررات مواردی هستند که به ایجاد یکپارچگی سازمانی کمک می کند.

 • اعتقاد به لزوم حاکمیت قانون: (قانون‌گرایی)

این متغیر در قالب امیدواری به رعایت انصاف و ضابطه مندی در ارتقاء شغلی، آزادی سخن (حق ابراز مخالفت با توجه‌های سرپرست در سازمان بدون هرگونه واهمه از جانب وی) محفوظ بودن حق واکنش در برابر همه مسائل شامل اختصاص دستمزد، پاداش‌ها و امنیت شغلی و اطمینان خاطر از عدم وجود تبعیض در مورد جنسیت و قومیت و مذهب و اعتقادات عنوان می گردد.

 • تأثیر متعادل کار: (فضای کلی زندگی)

ایجاد وابستگی مستقیم تر کار به فضای کل زندگی از طریق برقراری مفهوم تعادل بین وقت کارکنان در محل کار و وقت او برای خانواده‌اش می‌تواند به اندازه زیادی تعادل میان کار و زندگی فرد را ایجاد نماید.

همچنین تعیین تبیین وظایف شغلی و شرایط احراز آن تأثیر خوبی بر روحیه کارکنان و ترسیم مسیر ارتقاء شغلی خواهد داشت.

 • کار معتبر و سودمند اجتماعی: (وابستگی اجتماعی)

در زمینه وابستگی اجتماعی زندگی کاری مباحث زیادی مطرح شده می باشد. بدین ترتیب که تأثیر‌های سودمند اجتماعی سازمان و اثرات صدمات اجتماعی و فعالیت‌های آن به گونه ای فزاینده از مسائل اصلی کارکنان شده می باشد. بر همین اساس چنین برداشت می گردد که سازمان‌هایی که مسئولیت اجتماعی خود را احساس نمی‌کنند موجبات حقیر شمردن ارزش کار و حرفه کارکنانشان که مبنایی برای احساس نیاز عزت‌نفس آن‌ها می باشد را فراهم می‌آورند. در عین حال اندازه اعتماد نسبی مصرف کنندگان به محصول تولید شده، اندازه تنوع محصول با قیمت رقابتی و کیفیت مناسب از دیگر مواردی هستند که بر این امر تاثیری مثبت دارند. ) رودکی، 1385 (

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

 

1-4-1- هدف اصلی:

شناسایی وضعیت مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری در کارکنان کارخانه‌ها کاشی استان یزد وبررسی ارتباط آن با تعهد سازمانی

1-4-2-اهداف فرعی:

 1. مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد عاطفی آنان
 2. مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد هنجاری آنان
 • مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد مستمرآنان
 1. اولویت‌بندی مؤلفه‌ها کیفیت زندگی کاری ازلحاظ اهمیت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و ارتباط آن با تعهد سازمانی  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید