شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و ارتباط آن با تعهد سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه لوین:

لوین معیارهایی را برای کیفیت زندگی کاری در نظر گرفته می باشد که به تبیین زیر می‌باشند:

  • روابط بین زندگی کاری و زندگی شخصی

زمانی که زندگی کاری و زندگی شخصی هماهنگی داشته باشند کیفیت زندگی کاری تمایل به افزایش دارد.

  • رضایت از نیازهای فردی

کارکنان عقیده دارند که تا با نیازهای اصلی روبرو هستند (مثل امنیت شغلی) زندگی کاری نمی‌تواند به کیفیت بالایی برسد.

  • فضای باز

کارکنان احساس می‌کنند آن‌ها نیاز به فضای فیزیکی کافی به‌مقصود بهره مند شدن از زندگی کاری‌شان دارند.

  • نماینده کمیسیون و کمیته بودن

در کمیته‌ها شرکت کردن برای کارکنان اهمیت دارد و در کیفیت زندگی کاری تأثیر به سزایی دارد.

  • رشد بالقوه فعالیت‌ها و روابط کاری
  • تعیین هویت با کیفیت تولید ) رودکی، 1385 (

 

2-1-8-8- نظریه دوبرین:

بر مبنای نظر دوبرین برنامه کیفیت زندگی کاری فرآیندی می باشد که به‌وسیله اعضاء سازمان ایجاد می گردد. بر همین اساس کانال‌های ارتباطی برای این هدف به وجود می‌آید بعضی از آن‌ها برای طراحی مشاغلشان و بعضی برای محیط کار، یک برنامه QWL کارکنان را آماده می‌کنند تا زمینه به وجودآمدن رضایت شغلی را فراهم آورند. پس امکان به وجودآمدن رضایت از نیازهای سازمانی توسط موسسان سازمان به وجودخواهد آمد.

با در نظر داشتن این که برنامه‌های کیفیت زندگی کاری به اشکال مختلف می باشد اما در هر حال کارکنان از طریق محیط کارشان آن را بدست می‌آورند. پس وقتی که تعهد، رضایت شغلی و بعضی اوقات بهره وری افزایش پیدا کند نشانگر این می باشد که کیفیت زندگی کاری ارتقاء پیدا کرده می باشد.

کیفیت زندگی کاری به ادراک کارکنان از کارشان بستگی دارد اگر درک آن‌ها از کار برآوردن نیازها باشد، آن‌ها از شغلشان راضی خواهند گردید. پس کیفیت زندگی کاری ارتقاء خواهد پیدا نمود. بطور کلی اینگونه تصور می گردد که اگر کارکنان در تصمیم گیری مشارکت داده شوند یکی از جنبه‌های مثبت کیفیت زندگی کاری محقق می گردد. ) رودکی، 1385 (

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

 

1-4-1- هدف اصلی:

شناسایی وضعیت مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری در کارکنان کارخانه‌ها کاشی استان یزد وبررسی ارتباط آن با تعهد سازمانی

1-4-2-اهداف فرعی:

  1. مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد عاطفی آنان
  2. مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد هنجاری آنان
  • مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد مستمرآنان
  1. اولویت‌بندی مؤلفه‌ها کیفیت زندگی کاری ازلحاظ اهمیت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و ارتباط آن با تعهد سازمانی  با فرمت ورد