دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و ارتباط آن با تعهد سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه دسلر:

 • به عقیده دسلر اجرای برنامه‌های کیفیت زندگی کاری به این امر اختصار می گردد که آیا جنبه‌های زیر تحقق یافته‌اند یا خیر.
 • رفتار منصفانه یکسان یا حمایتی نسبت به کارکنان
 • ایجاد فرصت‌هایی برای کارمندان تا این که از مهارت‌های آنان تا حد امکان بهره گیری گردد.
 • ارتباطات مطمئن و بازبینی کارکنان.
 • فراهم آوردن فرصت‌هایی برای کارکنان تا بتوانند تأثیر فعالی را در اخذ تصمیمات مهم مربوط به شغلشان اعمال کنند.
 • حقوق منصفانه و کافی.
 • محیطی مطمئن و سالم.

در همین راستا یکی از راههای افزایش بهره وری نیروی انسانی، طراحی مناسب نظام جبران خدمت غیر مالی به شمار می‌آید. کارکنان انتظار دارند با استخدام و انجام کار برای سازمان، فرصت‌های پیشرفت شغلی برایشان فراهم گردد. برای تأمین این فرصت‌ها سازمان‌ها موظف‌اند که کیفیت زندگی کاری را بهبود بخشند کیفیت زندگی کاری، فقط به شرایط فیزیکی کار و یا دستمزد محدود نمی‌گردد بلکه از طریق آن هر کارمند بایستی بتواند از توانایی‌های خود به‌گونه کامل بهره مند گردد، به شغل مورد علاقه گمارده گردد و فرصت رشد و ترقی او فراهم گردد.

از این طریق هم نیروی انسانی و هم سازمان هر دو سود می‌برند. و درنهایت ثمره آن برای کارکنان رضایت شغلی و پیشرفت شخصی و بهبود کیفیت زندگی کار و برای سازمان افزایش سطح تولید و خلاقیت و آثار سازنده در بلند مدت خواهد بود.

) رودکی، 1385 (

 

2-1-9- اصول ومبانی کیفیت زندگی کاری

 • لونیلسون وبراتون پنج اصل کیفیت زندگی کاری را به تبیین زیر مطرح کرده‌اند:
 • اصل اتمام یا اکمال یعنی انجام تمام کارها و وظایف ضروری برای تکمیل یک محصول یا یک فرآیند به نحوی که نیاز اجتماعی ونیاز موفقیت متصدی شغل ارضاء گردد
 • اصل ادغام کنترل ومراقبت سازمانی یا کنترل ومراقبت توسط خود کارکنان به‌طوری که کارکنان نسبت به کیفیت خدمات و یا کالاهایی که تولید وارایه می‌دهند، احساس مسئولیت کنند.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • اصل تنوع وظایف که برآن اساس کارکنان طیف گسترده ای از مهارت‌های خود را جهت انجام کار مورد بهره گیری قرار می‌دهند ولذا انعطاف پذیری شغل و وظیفه امکان پذیر می گردد.
 • خود تنظیمی سرعت کار و برخورداری کارکنان از اختیار لازم جهت انتخاب بعضی از روش‌ها وترتیبات کاری
 • ساختار شغلی که تعامل وهمکاری را بین کارکنان مقدور سازد و تسهیل کند.
 • مولان (1996) مبانی فرهنگ کیفیت زندکی کاری را چنین تبیین می‌دهد:

مشاغل چالش انگیزتر، رضایت بخش تر و اثر بخش تر برای همه کارکنان.

فرآیند مشارکت فعالانه کارکنان در تصمیم گیری‌های سازمان به‌طوری که از این امر احساس رضایت کرده وبه آن افتخار نمایند وخودر آ در موفقیت و شکست سازمان سهیم بدانند.

فلسفه ای که طبق آن کارکنان، سرمایه اصلی سازمان محسوب شوندکه می‌توانند با در اختیار گذاشتن دانش، مهارت و تجربیات وتعهدات خود موجب پیشرفت و موفقیت سازمان شوند. (پرداختچی، 1388)

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

 

1-4-1- هدف اصلی:

شناسایی وضعیت مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری در کارکنان کارخانه‌ها کاشی استان یزد وبررسی ارتباط آن با تعهد سازمانی

1-4-2-اهداف فرعی:

 1. مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد عاطفی آنان
 2. مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد هنجاری آنان
 • مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد مستمرآنان
 1. اولویت‌بندی مؤلفه‌ها کیفیت زندگی کاری ازلحاظ اهمیت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و ارتباط آن با تعهد سازمانی  با فرمت ورد